Trängselavgifterna minskade biltrafiken med 25 procent

Sverige
Trängselförsöket

9 mars 2006: Borgerliga bildar nätverk för trängselavgifter
22 februari 2006: Permanent trängselskatt ska ge bättre kollektivtrafik
10 februari 2006: Trängselavgifterna minskade biltrafiken med 25 procent
14 januari 2006: Trängselförsöket: Oförändrad trafik på Essingeleden under första veckan
13 januari 2006: Inga åtgärder mot fusk vid betalstationer
10 januari 2006: Stockholmstrafiken minskade med 25%
9 januari 2006: Trängselförsöket klarade första stora morgonrusningen
7 januari 2006: Rederier i Stockholm kräver Lidingölösning
6 januari 2006: Parkingsplatser nyckelfråga inför försöket med trängselskatt
6 januari 2006: Trängselkameror läste fel

10 februari 2006

Stockholm – Under den första månaden med trängselskatt minskade infartstrafiken till Stockholms innerstad med 25 procent – 100 000 fordon – vid betalstationerna, enligt miljökontorets beräkningar. 123 En minskning från 435 000 till 335 000 fordon mellan 06.30 och 18.30. 1

Biltrafiken väntas öka

Vid vissa infarter har köerna så gott som helt försvunnit 2 och på vissa sträckor har restiden halverats. 1 Samtidigt som trafikminskningen har gjort restiderna betydligt kortare har också antalet parkeringsböter minskat med 30 procent i innerstan samtidigt som trängsel har uppstått vid många infartsparkeringar. 1 En viss del av trafikminskningen kan dock förklaras av bensinpriset och vinterväglaget. 2

Den miljögrupp som följer försöket förutspår att biltrafiken kommer att öka fram till sommaren och att det därför kan vara svårt att bedöma Stockholmsförsökets långsiktiga konsekvenser utifrån mätresultatet. 3 Man vill gärna poängtera att det kaos som förutspåtts på Essingeleden helt uteblivit.

Ingen trängsel i kollektivtrafiken

Den minskade biltrafiken åtföljdes av en ökning av kollektivtrafiken med 8 procent – 65 000 resor (alternativt 40 000 1) – vid betalstationerna. 3 Genom extrainsatta tåg och bussar har mycket av trängseln i kollektivtrafiken kunnat undvikas 2 men en ökning med 40 000 passagerare hos SL har lett till ökad trängsel i tunnelbana och på pendeltåg, i synnerhet på den blå linjen. Vilket kan ses som ett mått på projektets framgång. 1

Allt fler nöjda

Den röd-gröna koalitionen i Stockholms stadshus vill med trängselavgifterna minska biltrafiken och utsläppen vilket man också hoppas ska öka framkomligheten. 3 Idag tycker 60–70 procent av stockholmarna att det finns problem i trafiken mot 80–90 procent innan nyår. Andelen som tycker att trafikproblemen är stora har minskat från 50 till 25 procent. 2


Wikinews-logo-sv-telegram.svgDenna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

ReferenserRedigera

  1. Anders Sundström "Radikalt minskad biltrafik efter trängselskatten". Dagens Nyheter, 10 februari 2006 13:18
  2. TT "Trängselskatt minskade biltrafik". Stockholm City, 10 februari 2006 12:30
  3. TT "Trängselskatt minskade biltrafik". Svenska Dagbladet, 10 februari 2006 11:40