En administratör, eller admin, är en användare som har tillgång till administratörsverktygen. Administratörskap ges till vem som helst som har varit en aktiv och regelbunden bidragsgivare till Wikinews sedan en tid tillbaka, känner till och respekterar Wikinews policy och riktlinjer, och har fått wikimediagemenskapens förtroende genom en omröstning. En administratör på Wikinews har inte några plikter.

Administratörer kan bland annat utföra följande:

  • Radera/återställa sidor, enskilda versioner och redigeringskommentarer..
  • Dölja användarnamnet som tillhör en redigering.
  • Sätta/ta bort skrivskydd för sidor och förhindra att en sida skapas.
  • Redigera skrivskyddade sidor samt systemmeddelandena på Special:Systemmeddelanden.
  • Blockera/avblockera användare och/eller IP-adresser.
  • Rulla tillbaka ändringar.
  • Utföra sidflyttar som involverar radering, det vill säga flytta en sida till en plats där det redan finns en annan sida.

En fullständig lista över behörigheter finns på sidan Special:Grupprättighetslista.

För närvarande finns det tre administratörer på svenskspråkiga Wikinews.


Begäran om åtgärder - Lista över administratörer - Ansökan om administrativ behörighet


Moraliska behörigheter och skyldigheter

redigera

Idealt ska administratörsverktygen enbart användas för att utföra wikigemenskapens vilja. Alla arbetsfält på Wikinews är öppna för alla – det är inte så att administratörerna mer än andra bestämmer hur saker ska vara. Att få tillgång till administratörverktygen ger inte i sig någon särskild auktoritet att bedöma vad som är rätt och fel; administratörerna är vanliga deltagare som fått tillgång till några extra verktyg därför att wikigemenskapen litat på dem. Just detta medför dock ofta att folk förmodar att den som är administratör torde vara insatt och ha gott omdöme, varför administratörer ofta får flera frågor om hur saker fungerar än andra.

Att få tillgång till administratörverktygen medför inte heller något solidariskt ansvar för materialet på Wikinews, eller hanteringen av administrativa ärenden. Man har ingen plikt att verkställa någon viss åtgärd (som att blockera en viss användare eller att radera en viss sida).

Hur man får tillgång till administratörsverktygen

redigera

Användare som hjälper till mycket med administrativa uppgifter, som att återställa klotter och att hjälpa andra användare, brukar också ha lätt för att få tillräckligt stöd för att få tillgång till verktygen när de väl en gång blir nominerade. Grundprincipen är, och har varit, att det inte skall krävas extrema insatser för att bli utsedd till administratör.

Om du vill få tillgång till administratörsverktygen, gör då en ansökan om det på sidan Wikinews:Ansökan om administrativ behörighet. Vet du någon användare som du tycker ska få tillgång till verktygen, gör då en förfrågan på dennes diskussionssida om ifall du får nominera användaren, och nominera sen på Wikinews:Ansökan om administrativ behörighet, ifall användaren tackar ja.

För att bli administratör krävs minst 75 procent stödjande röster. Neutrala röster räknas inte.

Förordnandetid

redigera

På Svenskspråkiga Wikinews finns ingen tidsbegränsning för administratörer, något som dock finns på andra projekt. Däremot så kan en administratör bli avnominerad på Wn:AAB.

En administratör kan också välja att avgå innan perioden gått ut. Detta görs genom att meddela en steward enligt anvisningar på meta.

Om en administratör begår grova fel kan en steward avsätta administratören i fråga efter begäran på Meta (se ovan).

Inaktivitetspolicy

redigera

Svenskpråkiga wikinews har också en inaktivitetspolicy som säger att administratörer (och byråkrater) som ej utfört en åtgärd det senaste halvåret ska avsättas. Om detta blir aktuellt ska vederbörande först informeras om detta. När det gått en månad utan att vederbörande svarat så kan begäran lämnas in till Meta om att han/hon ska avsättas.

Administratörer på svenskspråkiga Wikinews

redigera
Se även den automatiskt genererade listan (3 st).

Lista över administratörer och länkar till diskussionssida, loggar och val.

Se även

redigera