13 januari 2006

Sverige – Efter att ha undersökt resterna av 24 unga män från vikingatiden kunde antropologen Caroline Arcini konstatera att de det inte var tandskador som dessa män led av, utan att de filat ned sin tänder och antagligen fyllt märkena med pigmenterat vax eller fett, skriver Forskning & Framsteg.

Framtänderna på samtliga undersökta skelett hade 2-3 parallella skåror och Caroline Arcini spekulerar i att vikingarna använde någon form av smink för att markera grupptillhörighet eller social status.

De flesta fynden har gjorts i Skåne och på Gotland. De enda liknande fynden man gjort finns hos indianer kring de stora sjöarna i Nordamerika. Vikingarna, som ju färdades över långa sträckor, kan ha inspirerats av liknande seder i västra Asien.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser redigera