Vetenskapsakademin valde in Umeåprofessor

3 februari 2006

Sverige
Sverige

Umeå – Kungliga vetenskapsakademien valde vid sitt sammanträde den 30 januari in ett flertal nya ledamöter, bland annat Lennart Nilsson, professor vid Institutionen för ekologi och geovetenskap vid Umeå universitet.

Till Sveriges Radio kommenterar Lenart Nilsson den förnäma utnämningen att han som ledamot ska verka för att svensk forskning ska vidmakthålla och vidareutveckla sin internationella ställning.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser redigera