Utvidgat fiskeförbud i Stockholms skärgård

29 mars 2006 kl.13.06 (UTC)
Stockholm - Fiskeriverket inför fiskstopp i ytterligare åtta vikar i Stockholms skärgård för att rädda beståndet av gädda och aborre.

För två år sedan förbjöds fiske i 17 av skärgårdens vikar och fram till den 15 juni i år kommer alltså fiske att vara förbjudet i totalt 22 vikar.

Fiskeriverket fattar beslutet på uppmaning av Länsstyrelsen. Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson vid Länsstyrelsen säger till Radio Stockholm att beslutet är väl förankrat hos fiskenäringens egna organisationer.

Gädda
Foto: Gunter Küchler, 2005 (PD)

Han tillägger också att stoppet behövs för att fisket ska vara hållbart på lång sikt och dessutom ursprungligen kom från fiskarna själva.

Enligt undersökningar som fiskeriverket gjort har mängden fiskyngel minskat avsevärt i södra och yttre skärgården. En bild som fiskarna själva påtalat under flera år.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Stockholm

10 mars 2013: Prinsessan Lilian har avlidit
24 februari 2012: Namn och titel fastställd - Det blev en Estelle
23 februari 2012: En tronföljare är född
25 november 2011: Tv-eken fälld
12 november 2011: Buss släpade barnvagn


Miljö

28 januari 2011: Städning på Mount Everest startar
6 juli 2008: Första el-macken i Stockholm
16 februari 2008: Mildaste vintern på 250 år
25 januari 2008: Skövlingen av Amazonas regnskog ökar
19 januari 2008: Europakommissionen sänker miljömålen


Portaler

Natur
Sverige

Wikipedia

Stockholms skärgård
Gädda
Aborre
Fiskeriverket

Händelser 29 marsmars2006kvartal 1vecka 13
Publiceringar 29 marsmars2006kvartal 1vecka 13Referenser