Serbiens förslag på lösning avvisad

17 augusti 2011

Serbien vill ha dubbla stämpel vid tullen för produkter från Kosovo. Den ena för icke-erkännande av staten Kosovos symboler. Förslaget har förkastats av regeringen i Kosovo med motiveringen att Serbien saknar rätt att bestämma över den före detta serbiska provinsen.

En tullkonflikt mellan länderna har dykt upp sedan de vägrar erkänna varandras tullstämpel på grund av Kosovos självständighet som Serbien motsätter sig mot.

Referenser redigera