Människan sprang förbi neandertalarna

23 februari 2006

Europa
Europa
Människans migration över jorden
Bakgrundsfakta
Människan utvecklades i Afrika för mellan 100 och 200 000 år sedan. Homo sapiens konkurrerade ut andra människoarter som neandertalmänniskan och Homo floresiensis genom sitt fortplantningssystem och sin förmåga att finna föda.
Från Afrika spred sig människan över Europa och Asien och hade koloniserat hela detta område för omkring 40 000 år sedan.
Fakta från Wikipedia

Europa – Genom förbättrade kol-14-metoder har arkeologer fastställt att människan, Homo Sapiens, spred sig 2 000 år snabbare än man tidigare trott, uppger Vetenskapsradion.

Tidigare trodde forskarna att det för 46 000 år sedan tog människan 6–7 000 år att sprida sig från östra Europa till dagens Frankrike. Med nya metoder har man kunnat konstatera att emigrationen skedde på bara 5 000 år.

De nya metoderna har också visat att Homo Sapiens hade begränsad kontakt med neandertalsmänniskan, kanske bara en period på ett par tusen år. En konsekvens av de nya resultaten kan därför bli en revidering av synen på neandertalernas utdöende.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Läs mer redigera

Referenser redigera