Koperingsförbud drabbar studenter

Förbud att kopiera kurslitteratur blir en konsekvens av ett nytt lagförslag.

Källa: SvD 050128