20 februari 2006

Tyskland
Tyskland

Tyskland – På den tyska ön Rügen i Östersjön har ytterligare 18 fall av fåglar smittade av fågelviruset H5N1 upptäckts. Två döda fåglar på det tyska fastlandet som också bar smittan innebar att trots att soldater utbildade i kemisk och biologisk krigsföring sänts till ön har viruset nu spritt sig utanfär Rügen.

Vid ett besök på Rügen kallade Tysklands förbundskansler Angela Merkel spridningen av viruset för "allvarlig" och uppmanade öns hänsbönder att hålla sina besättningar borta från vilda fåglar. Hur många av öns omkring 400 000 tamfåglar som kommer att slaktas är fortfarande inte känt.

I Bangladesh har gränsbevakningen skärpts för att förhindra in smuggling av tamfågel.

I Egypten stängdes Kairos zoo av myndigheterna där.


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser redigera