Australien regering: "Teknik kan reducera utsläppen tre gånger mer än Kyoto"

7 januari 2006 Med mindre än en vecka kvar till miljömötet i Sydney mellan Australien, USA, Kina, Indien, Japan och Sykorea, hävdar den federala australiensiska regeringen att teknologi kan minska utsläppen av växthus gaser tre gånger mer än Kyotoavtalet.

Australiens industriminister, Ian Macfarlane, sa att de sex länderna i nästa vecka kommer att diskutera sätt att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som man fortsätter att producera lika mycket energi.

"Samtidgt som Kyoto puttrar på, för att uttrycka det snällt, kommer tekniken att erbjuda den verkliga minskningen", sa Macfarlane. "Detta är inte något diplomatiskt önsketänkande utan en konkret affärsplan med målsättningar och redovisningsplikt".

Medlemmarna i det aktuella miljösamarbetet producerar tillsamman omkring hälften av världens växthusgaser. Samarbetet inkluderar inte bindande krav på medlemmarna utan syftar bara till att övervaka nivåerna. Under mötet kommer man förmodligen bara att ta upp kärnkraft, geotermisk energi och olika sätt att lagra gas under jord.

Alla världens länder har undertecknat Kyotoprotokollet, utom Australien och USA.

Den australiensiska oppositionen har krävt att Australien ska ratificera Kyotoprotokollet. En miljötalesman, Anthony Albanese, sa: "Kyotoprotokollet är den viktiga frågan. Det innehåller en tidtabell med bestämda, bindande mål för minskning av växtgasutsläppen och de ekonomiska vektyg som behövs för att påverka resultatet".

Referenser

redigera