Ökenfestival marknadsför tuaregisk kultur

10 januari 2006

Mali
Mali
Tuaregerna är ett nomadiserande folk som lever i Sahara utspridda över flera länder.

Mali – Vid en övergiven handelsplats mitt i Sahara i norra Mali har med åren en kulturfestival vuxit fram ur vad som urspungligen var traditionella, tuaregiska sammankomster. Festivalen är en manifestation av den tuaregiska kulturen som fått allt svårare att överleva i vad som är ett av världens fattigaste länder ofta plågat av krig och torka, skriver BBC News.

Tuaregerna är ett nomadiserande berberfolk som levt i Sahara under mycket lång tid. Som en del i strävan att överleva i modern tid försöker man manifestera sin kultur internationellt och festivalen i Essouk i norr Mali syftar till att locka turister till sin del av världen.

I ett dussintal röda tält kring en naturlig amfiteater har hundratals tuareger från hela Västafrika samlats. BBC:s reporter på plats berättar att flera av de utannonserade föreställningarna blev inställda utan förklaring och ingenting under festivalen följde programmet.

Bland de tilldragelser som ändå gjorde resan värd besväret var den glädje och entusiasm som tuaregerna själva kände inför att manifestera sin egen kultur.

I världsmusikkretsar är Tinariwen det mest välkända tuaregiska artisterna, bandet kan beskrivas som en social rörelse som inleddes på 1980-talet. 'Tende', en grupp kvinnliga trumslagare, höll en föreställning varje eftermiddag. Dessutom bjöds det på kameltävlingar.

Antalet turister på festivalen översteg aldrig 100 personer. Festivalen är dock minst lika viktig som forum för tuaregerna själva. Många fruktar att den traditionella nomadkulturen inte klarar sig på egen hand isolerad i öknen, utan måste förnya sig och marknadsföra sig internationellt.

Läs mer redigera


Denna artikel är en kort telegramartikel. Vet du mer om ämnet den beskriver kan du hjälpa till med att utvidga den.

Referenser redigera